Ubytovanie kvôli hospitalizácii

DALIS / Mission Life pomohlo rodine chorej Veroniky so zaplatením ubytovania pre otca v blízkosti nemocnice počas dcérkiných hospitalizácií.

Veronika je osemročné dievčatko, často hospitalizované a liečené v nemocnici. Jej otec, ktorý ju väčšinou sprevádza, nemal možnosť prespávať s Veronikou v nemocnici a bol nútený platiť si rôzne ubytovanie v okolí.

Náš príspevok bol pre celú rodinu pozitívnym stimulom — Veronike počas terapií prospieva povzbudenie od oddýchnutého otca, ktorý jej pomáha zvládnuť čas trávený v nemocnici.

Statočnej Veronike želáme veľa pozitívnych zdravotných zmien a radostných chvíľ strávených doma so svojou rodinou.

 
 
 


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-01T13:52:13+00:00