Rehabilitačný kočík

DALIS / Mission Life pomohol Veronike finančným príspevkom na kúpu rehabilitačného kočíka.

Veronika je milé 11-ročné dievčatko, od narodenia odkázané na invalidný vozík.
Navštevuje integrovanú základnú školu, do ktorej sa prepravuje v špeciálnom rehabilitačnom kočíku. Veronika z neho vyrástla a potrebovala nový.

Veríme, že naša pomoc prispela k spríjemneniu Veronikinho života, máme radosť, že nový kočík umožňuje aj obľúbené prechádzky do prírody.

 


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-10-23T06:42:30+00:00