Pohybová príprava detí s Downovým syndrómom

Naše občianske združenie finančne podporilo pravidelné pohybové aktivity pre deti s Downovým syndrómom v Janette Husárová Tennis Academy, pod vedením špeciálne vyškoleného trénera.

Cielený pohyb, obohatený o tímovú zábavu, pomáha predchádzať rôznym ochoreniam v zrelšom veku a rozvíja potenciál detí, po fyzickej aj psychickej stránke.

Hravosť a radosť detí bola skutočne pozitívnym impulzom pre všetkých zúčastnených, malých i veľkých.

jhta.sk

 


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-01T18:08:25+00:00