Poplatok za tréningy

Rozhodli sme sa pomôcť dvom malým talentom — príspevkom na zaplatenie tréningov.

Obaja chlapci sú mimoriadne šikovní a snaživí, tenisová škola je ich skutočným spleneným snom. Ich rodičia si však nemohli dovoliť hradiť poplatky za tenisové tréningy v plnej výške.

Máme veľkú radosť, že aj vďaka našej pomoci môžu chlapci rozvíjať svoj talent, robiť to, čo ich baví a žiť svoj veľký tenisový sen.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-20T21:33:09+00:00