TatraPay Logo

Prostredníctvom služby tatraPay môzete občianskemu združeniu poslať finančný dar, a tak podporiť jeho činnost.

Informácie o príjmatelovy finančného daru:

Číslo účtu: 2622076180 Tatrabanka 1100
IBAN: SK9711000000002622076180
Sídlo: OZ Mission Life, Zelená ul. 2, 811 01 Bratislava
IČO: 30 792 541
DIČ: 2021869080

Podmienky:

Výška darovanej sumy je dobrovolná. Minimálna suma obdarovania však je stanovená na 5 euro, Ďakujeme za pochopenie.

Suma ktorú chem darovať: