PODPORA 2018-03-01T19:03:10+00:00

Dobročinnosť u nás nie je o rozdeľovaní,
je o vzájomnom podieľaní sa na pomoci.

POMOC

Potrebujete podporu a máte záujem
aktívne k nej prispieť?

Želáte si bližšie informácie?
Napíšte nám email, radi Vám odpovieme :

Mária Bednaříková
m.bednarikova@dalis.life

Ingrid Klestincová
i.klestincova@dalis.life

KÓDEX

Darcovstvo vnímame ako obojstranné
podieľanie sa na pomoci.

Milí žiadatelia, Vašu prosbu o podporu vnímame so všetkou ľudskou vážnosťou.
Každú žiadosť o pomoc hodnotíme individuálne — ozveme sa Vám po posúdení Vašej situácie
a vyhodnotení našich možností dobročinnosti.

Dovoľujeme si Vás upozorniť,
že naša podpora nie je právne nárokovateľná.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.