Príspevok na rekonštrukciu

Naše občianske združenie pomohlo Milanovi finančným príspevkom na nevyhnutnú rekonštrukciu domu.

Milan a jeho rodina sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii, ktorú skomplikovala potrebná rekonštrukcia, na ktorú však nemali finančné prostriedky. Vďaka našej pomoci situáciu dôstojne ustáli.

Veríme, že celá rodina sa v súčasnosti teší z veľkých aj malých radostí a úspechov.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-19T20:53:54+00:00