Platby za školné

Naše občianske združenie finančne pomáha s platbami za špeciálnu školu pre Marka.

Jeho mama to v živote nemá ľahké, zo všetkých síl sa však snaží o to, aby bol Mark čo najlepšie pripravený do dospeláckeho života. DALIS / OZ Mission Life ju v tejto snahe podporuje.

Markovi želáme veľa optimizmu a úspechov v škole, do ktorej chodí s radosťou.

Veľmi nás potešil list od Marka:

 


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2019-06-27T15:11:19+00:00