Opatrovateľský kurz

Naše občianske združenie dalo pani Kataríne finančný dar na zaplatenie certifikovaného opatrovateľského kurzu.

Táto pomoc je naplnením nášho želania o podieľaní sa na darcovstve — veríme, že pani Katarína bude ako profesionálna opatrovateľka pomáhať iným ľuďom, ktorí pomoc potrebujú.

Tešíme sa, že posolstvo pomoci nás takto spája.

“Chcela by som Vám zo srdca poďakovať, úspešne som ukončila kurz a získala som certifikát. Ďakujem.”
Katarína


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-17T21:30:09+00:00