Doplatok za ubytovanie

DALIS / Mission Life pomohol Ivanovi s doplatkom za ubytovanie v bezbariérovom zariadení.

Po nešťastnej udalosti, ktorá jeho život obrátila naruby, zostal Ivan na vozíčku. K vyrovnaniu sa s neľahkou situáciou mu pomohlo aj presťahovanie sa do nového ubytovania, kde našiel domov.

Ivanovi želáme vnútornú silu na prijatie neľahkej životnej výzvy a veľa láskavých podnetov smerujúcich k plnohodnotnému životu.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-17T21:21:13+00:00