Pomoc v núdzi

Naše občianske združenie finančne pomáha Božene a jej rodine v neľahkej životnej situácii.

Božena je veľmi chorá, napriek tomu sa však snaží zabezpečiť chod domácnosti a postarať sa o neplnoletého syna.

DALIS / Mission Life želá Božene životný optimizmus a veľa usmiatych chvíľ s milovaným synom.

 


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2019-05-17T13:40:15+00:00