Rehabilitačná liečba

Naše občianske združenie prispelo na zaplatenie rehabilitácií pre pána Jozefa.

Rehabilitačná liečba bola nevyhnutná k tomu, aby sa pán Jozef mohol v plnom zdraví vrátiť do svojej práce.

Veríme, že rekonvalescencia prebehla výborne a návrat do práce bol plynulý. Pánovi Jozefovi želáme predovšetkým veľa zdravia.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-17T17:44:59+00:00