Vertikalizačné zariadenie

Naše občianske združenie pomohlo so spolufinancovaním vertikalizačného zariadenia pre Zojku, trvalo pripútanú na lôžko.

Prístroj bol pre Zojku veľmi potrebný — pre zlepšenie celkovej opory jej tela a zvýšenia interakcie s okolím.

Veríme, že zariadenie obohatilo Zojkin život poskytnutím väčšieho komfortu a možnosťou lepšieho prijímania podnetov z okolia.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-19T20:00:48+00:00