Kúpeľná liečba

DALIS / Mission Life poprosila o finančnú pomoc s úhradou za kúpeľnú liečbu mama Veroniky, ktorá sa ako slobodná matka stará o dcérku sama.

Veronika je zdravotne ťažko postihnutá, nechodí, je odkázaná na invalidný vozík. Do kúpeľov ju bez sprievodcu nevezmú. Jej mama si preto musí liečebný pobyt platiť tiež.

Pomohli sme vďačne, lebo terapie pomáhajú nielen Veronike, ale aj mame, ktorá ju musí neustále dvíhať, pomáhať jej a starať sa o ňu.

“Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu pomoc, veľmi ste nám obom pomohli.”
Veronikina mama


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2020-01-13T21:00:10+00:00