Rekvalifikačný kurz

DALIS / Mission Life pomohol pánovi Štefanovi so splátkou za rekvalifikačný kurz, ktorý bol pre neho veľmi dôležitý.

Štefan bol dlhodobo nezamestnaný, rekvalifikácia mu mala pomôcť pri získaní nových zručností a vytúženého zamestnania.

Pevne veríme, že pán Štefan je dnes spokojne zamestnaný a vie sa bez veľkých ťažkostí postarať o svoju rodinu.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-17T22:19:48+00:00