Poradenstvo pre pacientov

DALIS / Mission Life pravidelnou sumou dlhodobo podporuje Slovenskú onko-psychologickú spoločnosť.

Podpora je venovaná na psychologické poradenstvo a krátkodobú terapiu pre onkologických pacientov a ich blízkych, ktorí sú v hmotnej núdzi.

Veríme, že práve pozitívne psychické nastavenie je jedným z dôležitých atribútov pri liečbe rakoviny. Sme radi, že týmto spôsobom môžeme prispieť k zlepšeniu života ťažko skúšaných onkologických pacientov.

“Pred vyše rokom sa môj manžel rozhodol, že po 30 rokoch odo mňa odíde. Bol to pre mňa totálny šok. Neporovnateľne väčší, ako keď mi oznámili, že mám karcinóm žalúdka v štvrtom štádiu. Mala som pocit, že jeho odchod absolútne nezvládnem. Psychicky, fyzicky, ani finančne. Po kompletnom odstránení žalúdka, chemoterapii a ožarovaní, mám invalidný dôchodok, som odkázaná na doživotnú umelú výživu a po zlomeninách stavcov a deformácii chrbtice mám obmedzenú pohyblivosť. Stratila som v krátkom slede zdravie, prácu, manžela. Môj život akoby úplne stratil zmysel. Vtedy som oslovila psychologičku Majku Andrášiovú. Sľúbila mi, že ma prevedie tým najťažším obdobím bolesti a smútenia. A svoj sľub splnila. Pamätám si, ako som plakala počas prvého sedenia. A ešte viac, keď mi v jeho závere ponúkla, že prvých päť sedení nemusím platiť, uhradí ich za mňa občianske združenie DALIS / Mission Life. Neskutočne ma to dojalo a bola to pre mňa veľká pomoc! Majka ma sprevádzala počas môjho najhoršieho obdobia a veľmi mi pomohla. Som jej hlboko vďačná za jej empatiu a podporu. Neuveriteľne ma to nakoplo. Dnes sa na to všetko pozerám bez zatrpknutosti či sebaľútosti a všetkým, ktorí si nevedia rady, odporúčam, aby o svojom probléme a bolesti nahlas hovorili a nezdráhali sa obrátiť o pomoc u odborníka. A keďže nie každý si môže dovoliť zaplatiť takúto službu, je jedinečné, ak ju môže dostať aspoň v úvode zadarmo.”
Eva Hrdinová

“Pri zvládaní svojich zdravotných a psychických ťažkostí som vyhľadala pomoc psychoterapeutky, pani Márie Andrášiovej. Mám dve deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje nemalé finančné výdavky na enzýmy, vitamíny a terapie v špecializovanom centre, ktoré si plne hradíme. Keďže deti sú vždy prednejšie, starostlivosť o seba som odsúvala. Môj stav sa však zhoršoval, takže som bola nútená začať riešiť aj seba. Doporučené mi boli terapie dvakrát mesačne, čo som si nemohla finančne dovoliť. Preto mi veľmi pomohlo, keď som dostala možnosť mať každú druhú terapiu bez platby — preplatilo ju občianske združenie DALIS / Mission Life.Chcela by som sa poďakovať za u hradenie štyroch terapií, bez tejto pomoci by som znova prerušila liečbu pre nedostatok financií. Takto som mohla polroka chodiť na terapie v dvojtýždňových intervaloch a môj psychický stav sa výrazne zlepšil. Je to úžasná pomoc.” 
Ďakujem. Ingrid.

www.onkopacient.sk


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-01T18:10:05+00:00