Medzinárodné chodecké preteky 2017

Finančným príspevkom sme podporili uskutočnenie X. ročníka medzinárodných
chodeckých pretekov.

Na podujatí ‘Chôdza na Bacúchu — cena J. Pribilinca’ nechýbala perfektná športová nálada,
ktorú si vychutnali súťažiaci aj diváci.

Víťazom blahoželáme k zaslúženému oceneniu a všetkým zúčastneným k skvelým
športovým výkonom.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-30T15:22:14+00:00