Medzinárodné chodecké preteky 2014

DALIS / Mission Life podporil finančným príspevkom VII. ročník medzinárodných chodeckých pretekov v Bacúchu.

‘Chôdza na Bacúchu — cena J. Pribilinca’ je obľúbeným podujatím pre športových nadšencov aj profesionálov. Aj tento ročník sa niesol v nákazlivom športovom duchu a nesklamal perfektnou atmosférou a organizáciou.

Víťazom aj zúčastneným zo srdca blahoželáme.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-19T22:57:09+00:00