Rehabilitačný kočík

Naše občianske združenie pomohlo so zakúpením špeciálneho rehabilitačného kočíka
pre ťažko postihnutú Ninku.

Celá rodina sa zo všetkých síl snaží zlepšiť jej život a pohyblivosť každodenným cvičením
a návštevami rôznych rehabilitačných programov. Špeciálny kočík bol nevyhnutnou pomôckou pre bezpečnejšiu a ľahšiu prepravu.

Sme radi, že sme mohli pomôcť zlepšiť kvalitu Ninkinho života.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-30T14:42:59+00:00