Centrifugálny prístroj

DALIS / Mission Life venoval Nemocnici svätého Michala finančný dar na zakúpenie prístroja Harvest SmartPReP® 3.

Tento multicelulárny centrifugálny systém s automatizovaným mikroprocesorom je určený na použitie v klinickom laboratóriu alebo počas zákroku v mieste poskytovania starostlivosti.

Prístroj slúži na bezpečnú a rýchlu prípravu plazmy chudobnej na trombocyty a trombocytového koncentrátu z malej vzorky krvi, na vytvorenie koncentrátu buniek z kostnej drene a na prenos autológneho tkaniva.

Teší nás, že sme mohli prispieť k skvalitneniu lekárskej starostlivosti a spokojnosti pacientov v Nemocnici svätého Michala.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-15T23:07:36+00:00