Strava pre dieťatko a terapie

Finančnou podporou sme pomohli mladej rodine preklenúť fyzicky aj psychicky
ťažké obdobie.

Janke, mladej tehotnej mamičke, diagnostikovali ochorenie lymfatického systému,
v dôsledku ktorého sa jej dieťatko muselo predčasne narodiť. Nastúpila liečbu, ktorá jej
nedovolovala kojenie. Rodinný rozpočet nabúrali výdavky na umelú stravu pre dieťatko
a komplikované liečebné terapie mamičky. Náš príspevok pomohol rodine vysporiadať sa
so situáciou aspoň finančne.

Dúfame, že Jankin zdravotný stav sa ustálil, dieťatko rastie do krásy a mladá rodina
prežíva pekné obdobie.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-30T15:10:51+00:00