Oprava kúrenia

Naše občianske združenie pomohlo pánovi Michalovi finančnou podporou na naliehavú opravu kúrenia.

Pán Michal býva v skromných podmienkach, jeho dom potrebuje rekonštrukciu. Bol dlhodobo práce neschopný a jeho zdravotný stav si vyžaduje, aby býval v teple
a suchu — nové kúrenie bolo nevyhnutnosťou.

Máme radosť, že vďaka zlepšeným podmienkam bývania sa zdravie pána Michala postupne stabilizuje. Želáme mu, aby sa čím skôr mohol venovať výuke detí, ktorá je jeho životným poslaním.

“Dnes mi prišiel na účet dar z Vašej organizácie, za čo úprimne vyslovujem ‘Pán Boh odmeň’. Práce na rekonštrukcii kúrenia postupujú podľa plánu. Prvú časť som už zvládol. Ešte raz veľká vďaka. S úctou, Michal “


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-10-23T05:35:07+00:00