Ošetrenie zubov a notebook

DALIS / Mission Life pomohol pani Márii úhradou výdavkov za dcérkinho zubára a poskytol jej notebook potrebný pre štúdium jej detí.

Mária ostala sama s dvomi deťmi a pôžičkou, ktorú jej bývalý manžel prestal platiť.
Je zamestnaná, ale kvôli dlhodobej hospitalizácii a následnej liečbe sa ocitla vo finančnej tiesni, ktorú sme jej pomohli preklenúť.

Životná situácia rodiny nie je ľahká, pani Mária je však vďačná, že má zamestnanie a snaží sa pokrývať všetky výdavky, aby jej deti mohli úspešne doštudovať a postaviť sa na vlastné nohy.

Sme radi, že náš dar pomohol rodine prekonať neľahké obdobie, želáme pevné zdravie a spoločnú radosť zo školských a osobných úspechov.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-19T21:25:46+00:00