Príspevok na terapie

Naše občianske združenie finančne pomohlo s platbami za Marekove terapie.

Marek má 9 rokov, vychováva ho mama, ktorá je na to sama. Je veľmi šikovný, výborne sa učí, ale má veľký problém zvládať svoje pocity a návaly zlosti. Potrebuje sa naučiť pracovať so svojimi emóciami, v tomto veku, keď je jeho osobnosť formovateľná.

Veríme, že naša pomoc má práve teraz pre Mareka najväčší zmysel,  želáme mu veľa pozitívnych a podnetných, osobnosť formujúcich zážitkov.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2019-09-23T14:09:35+00:00