Platba za internát

Naše občianske združenie pomohlo Magdaléne s platbami za internát.

Magdaléna je 16-ročná talentovaná slečna so sociálne slabšej rodiny. Teší nás, že aj vďaka našej podpore môže úspešne rozvíjať svoje hudobné nadanie.

“Chcem sa poďakovať za pomoc s platbami za internát. Druhý ročník som ukončila úspešne, bol to však pre mňa dosť ťažký rok. Vybrali ma do orchestra ako druháčku, hoci u nás je to tak, že orchester máme povinne až od tretieho ročníka. Mali sme aj koncert vo filharmónii.
Okrem toho hrám v školskej jazzovej kapele – big band. Spolu s nimi som absolvovala niekoľko koncertov, som jediné dievča v tejto kapele.
Ďalší školský rok by som sa chcela zúčastniť súťaže v Banskej Bystrici.
Ďakujem veľmi pekne, Magdaléna.”


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2020-04-28T06:55:33+00:00