Krúžok pre dcéru a pohreb manžela

Naše občianske združenie pomohlo pani Ľudmile v životne ťažkom období po náhlej strate drahého muža.

Pani Ľudmilu pripravila nevyliečiteľná choroba o manžela, otecka maloletej dcérky
a spoluživiteľa rodiny. K strastiplnému vyrovnávaniu sa s realitou pribudli aj finančné starosti.
Mladej mamičke sme pomohli úhradou výdavkov spojených s pohrebom, jej dcérke zas
príspevkom na krúžok.

Zo srdca veríme, že život sa ne, napriek smutnej strate, opäť usmieva, obe sú zdravé a tešia sa
z každodenných spoločných chvíľ.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-30T15:17:06+00:00