Rekonvalescenčné výdavky

Naše občianske združenie finančne pomohlo pani Kataríne v období rekonvalescencie po prekonaní viacerých ochorení, ktoré ju prekvapili v krátkom čase.

Kataríne sme pomohli s úhradou výdavkov na rehabilitácie, plaváreň, masáže a cestovanie,
aby sa jej zdravotný stav zlepšil a mohla sa vrátiť do práce.

Veríme, že pani Katarína sa dnes teší dobrému zdraviu a nechýba jej životný elán.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-30T14:36:32+00:00