Nákup dreva na zimu

DALIS / Mission Life pomohlo Karin a jej rodine z rómskej osady so zakúpením dreva na kúrenie počas celej zimy.

Karinkina rodina sa snaží žiť najlepšie, ako sa v ich súčasných podmienkach dá. Pýchou sú deti, ktoré rodičia podporujú v získaní vzdelania. Jedna z dcér študuje na vysokej škole, celá rodina je jej oporou v neľahkej situácii, ktorú ako rómske dievča z osady pociťuje pri snahe získať vysokoškolské vzdelanie a zapadnúť do kolektívu.

Pomoc tejto rodine pre nás bola potešením, ich srdečnosť nás zohriala pri srdci.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-16T00:11:50+00:00