Vodičský preukaz

Naše občianske združenie poskytlo finančný dar Jozefovi, ktorý ho potreboval na zaplatenie vodičského kurzu nevyhnutného k získaniu práce.

Jozef je mladý muž, ktorý od piatich rokov vyrastal v detskom domove. Aktívne si hľadal prácu na Slovensku aj v zahraničí, podmienkou k prijatiu do zamestnania však bol vodičský preukaz skupiny B. Jeho finančná situácia mu nedovoľovala prihlásiť sa na vodičský kurz a ostával nezamestnaný. Náš príspevok pomohol Jozefovi prekonať začarovaný kruh.

Veríme, že získanie vodičáku bolo pre Jozefa dobrým štartom k uplatneniu sa na trhu práce.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-17T19:44:19+00:00