Špeciálne rehabilitácie

DALIS / Mission Life pomohol s úhradou faktúry za špeciálne rehabilitačné terapie pre Imka.

Imko je usmievavý, kamarátsky, trpezlivý, snaživý a usilovný teenager, ktorý prekonal detskú mozgovú obrnu a má postihnuté všetky štyri končatiny. Je integrovaný v normálnej triede, kde ho neberú ako výnimku, ale ako parťáka.

Špeciálne fyzioterapie sú pre Imka veľmi dôležité — zlepšujú jeho psychomotorický vývoj.

Sme veľmi radi, že rehabilitácie pomohli, Imkovi želáme veľa osobných úspechov a dosiahnutie vytýčených snov.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-17T21:44:57+00:00