Praktická maturitná skúška

DALIS / Mission Life poskytol finančný príspevok na prípravu praktickej maturitnej skúšky študentov Hotelovej akadémie v Bratislave.

Tešíme sa, že organizácia prebehla úspešne a skúšky dopadli výborne. Šikovným maturantom blahoželáme.

Veríme, že pokračujú v úspešnom získavaní nových zručností a nachádzajú želané pracovné uplatnenie.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-18T21:52:09+00:00