Mantinely do telocvične

Malých športovcov s veľkým talentom sme potešili nákupom mantinelov do telocvične športovej školy Galaktikos.

Mantinely profesionalizujú tréning, ktorý sa pre deti stáva plynulejším a atraktívnejším. V bežných podmienkach školských telocviční bez mantinelov loptička častokrát zachádza pod radiátory — dôsledkom je spomaľovanie športových hier a vznik nebezpečenstva úrazu.

Usmiate detské tváre, ktoré sme videli na tréningu, pre nás boli bezhraničnou odmenou.

www.galaktikos.sk


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-01T17:57:22+00:00