FORM 2 2018-02-16T00:28:52+00:00

Vyplňte prosím formulár.

Súhlas
Vyplnením formulára udeľujem súhlas, aby OZ Mission Life, Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO 30792541, zhromažďovalo, spracovávalo a uchovávalo vo svojej evidencii alebo dátových súboroch moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v dotazníku, vrátane využívania dátumu narodenia, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2018 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.