Príspevok na starostlivosť o deti

DALIS / Mission Life poskytlo finančnú podporu detskému domovu so špeciálnou starostlivosťou o postihnuté deti.

Náš dar bol použitý na zabezpečenie nevyhnutných režijných nákladov a pomôcok pre hendikapované detičky.

Láskavosť a trpezlivosť opatrovateľov a rodinná atmosféra detského domova si získala
naše srdcia.

www.uosismz.hr


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-01T18:07:22+00:00