Rehabilitačný pobyt

“Narodila som sa pred 30-timi rokmi predčasne v nemocnici v Košiciach, kde moja mama pár mesiacov na to zomrela na rakovinu pľúc. Krátko potom mi po rôznych vyšetreniach zistili detskú mozgovú obrnu a verdikt lekárov znel, že nikdy nebudem chodiť. Môj ocko sa však nevzdal, absolvovala som liečenia u nás i v zahraničí a množstvo operácií aj cvičení. Napriek tomu, že som na invalidnom vozíku, zvládla som základnú, strednú a aj vysokú školu. Magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore etika som ukončila v roku 2014.

Môj zdravotný stav je momentálne ustálený. Naposledy som absolvovala operácie ľavého bedrového kĺbu v rokoch 2002 a 2003. Odvtedy cvičím každý deň, snažím sa každoročne chodiť na liečenie do Kováčovej, absolvovala som aj špeciálne rehabilitačné pobyty v Košiciach v centre Liberta a v centre Svetielko v Prešove, kde sa pomocou masáží, intenzívneho cvičenia a špeciálnej metódy therasuit môj stav zlepšil a dokonca som urobila prvé kroky. Je to však veľmi finančne náročné, a keďže poisťovne takéto pobyty nehradia vôbec, chcela by som vášmu občianskemu združeniu Mission Life a ostatným darcom a skvelým ľuďom, ktorí mi prispeli na rehabilitačný pobyt, poďakovať za finančnú pomoc na absolvovanie ďalšieho rehabilitačného pobytu. Mojím najväčším snom je totiž stáť na vlastných nohách. A to doslovne. Chcela by som chodiť a byť sebestačná. Za Vašu pomoc a podporu veľmi pekne ďakujem.”

POĎAKOVANIE DALIS / MISSION LIFE ZA POSKYTNUTIE FINANČNÉHO DARU

“DALIS / Mission Life a darcovia, ktorí sa finančne, ale aj morálne, zapojili do mojej zbierky na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove veľmi pekne vám všetkým ďakujem za pomoc a podporu. Veľmi si to vážim a som vďačná za túto pomoc. Poskytnuté finančné prostriedky od všetkých darcov som počas celého rehabilitačného pobytu v centre Svetielko v Prešove od 29.4.2019 do 10.5.2019 využila na úhradu nákladov súvisiacich s mojou liečbou. Poskytnuté finančné prostriedky boli z mojej strany čerpané a využité hospodárne a efektívne.

Keďže mám od narodenia detskú mozgovú obrnu, po mnohých liečeniach a operáciách som sa pred troma rokmi rozhodla vyskúšať aj rehabilitačné pobyty v špecializovaných centrách Liberta v Košiciach a Svetielko v Prešove, vďaka ktorým vidím na svojej chôdzi aj prvé pokroky. Táto liečba je ale finančne nákladná, a keďže ja nepracujem, mama zomrela, keď som mala niekoľko mesiacov a otec sa o mňa stará, nemôžeme si tento pobyt dovoliť zaplatiť sami. Som naozaj vďačná, že som mohla byť jednou z tých, ktorým ste pomohli. Veľmi si to vážim a môžem naozaj zodpovedne povedať, že peniaze, ktoré ste mi poskytli, mi pomohli zlepšiť môj zdravotný stav a vo väčšej miere sa zaradiť medzi zdravých rovesníkov.

Aj vďaka Vášmu občianskemu združeniu a darcom som úspešne mohla absolvovať 2-týždňový rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove. V prvom rade som peniaze využila na rôzne rehabilitačné terapie ako sú oxygenoterapia, teplý zábal, neurostimulačnú masáž, špeciálnu metódu Therasuit – oblek – Therasuit. Aj Vďaka Vašej pomoci vidím na sebe pokroky napr. v správnom držaní tela, v posilnení oslabených skupín a uvoľnení skrátených svalov, zlepšená stabilita v stoji a pri chôdzi, uvoľnenejšie svalstvo a pod.

Na záver by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za finančnú podporu, ktorú ste mi poskytli a ktorú som mohla využiť k môjmu zdravotnému napredovaniu.”

V Starej Ľubovni 14. 05. 2019


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2019-09-10T13:28:59+00:00