Skupinové cvičenia

Prežijeme bez pohybu? Na túto otázku sa pokúsila odpovedať doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. vo svojej prednáške:

______________________________

Cvičenia pre seniorov

Jednou z našich kontinuálnych podporných aktivít je financovanie skupinového cvičenia
pre seniorov v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Centrum sa sústreďuje nielen na samotné pohybové aktivity, ale aj na merateľné zdravotné benefity a sledovanie účinkov pravidelného cvičenia.

Veríme, že pravidelný pohyb pôsobí ako ‘omladzujúci elixír’. Presne diagnostikovaný prístup a komplexne naplánované cvičenia pozitívne ovplyvňujú nielen fyzickú kondíciu, ale aj psychickú rovnováhu. V každom veku.

______________________________

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Zvýšenie fyzickej zdatnosti prostredníctvom dostatočnej dávky pohybu má pozitívny vplyv nielen na výkonnosť a kvalitu života, je aj efektívnym prostriedkom prevencie a liečby mnohých chronických ochorení.

V prírode platí, že len pohyblivý živočích je životaschopný. Naopak, v modernom svete zas platí, že sedavý životný štýl významnou mierou zvyšuje chorobnosť aj úmrtnosť. Zabezpečiť
si dostatočnú dávku pohybu v dnešnej spoločnosti však nemusí byť jednoduché.

Čo je teda dôležité?
• Edukácia o benefitoch a účinkoch cvičenia na zdravie.
• Učenie ako správne cvičiť — individualizované cvičenie vedené profesionálnym trénerom.
• Vytváranie pohybových skupín pre ľudí s podobným zázemím a záujmami.
• Pravidelnosť a dlhodobé sledovanie účinkov cvičenia.
• Spätná väzba — zrkadlo efektivity tréningovej intervencie.

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV poskytuje priestor na meranie parametrov fyzickej zdatnosti ako aj príjemné, vzdušné prostredie s moderným vybavením na realizáciu klinických intervenčných tréningových programov, ktoré sú súčasťou grantovo podporených projektov biomedicínskeho výskumu BMC SAV.

Centrum pohybovej aktivity
a/ umožňuje uskutočňovať vytrvalostný aj silový tréning pre dobrovoľníkov výskumných štúdií a klientov Centra a Výskumnej kliniky BMC SAV;
b/ je bázou pre interakciu vedcov, lekárov a odborníkov na fyziológiu cvičenia a kineziológiu, ktorá je predpokladom úspešnej translácie vedeckých poznatkov do každodennej praxe;
c/ umožňuje dlhodobé sledovanie účinkov pravidelného cvičenia na ľudské zdravia a podporuje zdravé starnutie
d/ vytvára priestor pre získavanie ďalších cenných vedeckých poznatkov o benefičných účinkoch pravidelného i akútneho cvičenia na zdravie.

Súčasťou aktivít CPA je cvičenie pre zamestnancov BMC SAV, v rámci programu Sci-Fit,
ktorý je zameraný na dlhodobé sledovanie spojené s monitorovaním fyzickej zdatnosti a vybraných fyziologických funkcií. CPA však poskytuje aj možnosti organizovaného cvičenia
pre zamestnancov a doktorantov BMC SAV, ktorí majú záujem o aktívnu formu regenerácie alebo o budovanie fyzickej zdatnosti.

Centrum pohybovej aktivity úzko spolupracuje s Fakultou telesnej výchovy a športu UK ako aj s klinickými lekármi (I. a II. Neurologická klinika LFUK a UNB; Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, UNB; Národný onkologický ústav) a s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti (www.obesitas.sk).

Cieľom aktivít BMC SAV je vytvoriť modelový systém translácie využitia pravidelnej pohybovej aktivity a modifikácie životného štýlu v praxi.

www.biomedcentrum.sav.sk
Team BMC SAV — dokument na stiahnutie.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2020-02-29T17:41:27+00:00