Lyžiarska výstroj pre syna

Naše občianske združenie poskytlo finančný dar pani Božene na zapožičanie lyžiarskej výstroje.

Pani Božena sa ocitla vo finančnej núdzi a vysnívaný lyžiarsky výcvik jej syna, na ktorom mu veľmi záležalo, sa zmenil na bolesť v srdiečku. Detský sen bol nakoniec splnený a úsmev plný úprimnej radosti bol najkrajšou odmenou.

Tešíme sa, že malý lyžiar mal snehový kopec zábavy.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-17T18:07:15+00:00