Podpora v hmotnej núdzi

DALIS / Mission Life podporil pani Boženu v hmotnej núdzi finančným darom.

Náš príspevok pomohol Božene pozitívne sa vyrovnať s tieňom neľahkej situácie, v ktorej sa ocitla, a zaručil, že sa v danom období vedela postarať o svoju rodinu.

Úprimne veríme, že život celej rodiny je v súčasnosti na slnečnej strane.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-02-19T21:09:13+00:00