Inklúzia školy: debarierizácia budovy

Finančný dar od DALIS / Mission Life pomohol v roku 2017 otvoriť brány Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave aj študentom so zdravotným znevýhodnením.

S podporou nášho združenia sa výstavbou výťahu a nájazdovej rampy pre imobilných žiakov zrealizoval projekt ‘debarierizácia školy’, ktorý umožňuje plnohodnotnú účasť na celom vyučovacom procese aj pre imobilných študentov.

Na Slovensku je Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (BilGym) prvým integrovaným bezbariérovým gymnáziom. Škola chce byť inkluzívnym prostredím, v ktorom vyrastajú osobnosti s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním, pripravené meniť Slovensko
a svet k lepšiemu.

Učitelia, študenti, rodičia, správna rada školy, jej absolventi a priatelia sa snažia spoločne budovať výnimočné gymnázium, postavené na troch pilieroch:
akademický — hodnotový — medzinárodný.

Naša pomoc pre BilGym spustila úžasnú reťazovú reakciu pomoci, zo strany študentov
aj ďaľších darcov. Takáto krásna správa k nám prišla z gymnázia:

“Mnohí mladí ľudia dnes pomerne často vnímajú svet ako priestor pripravený plniť ich očakávania a priania. Na BilGyme sa snažíme pomôcť im všimnúť si, že svet sa netočí len okolo nich. Vedieme ich k tomu, aby rozpoznali a oceňovali hodnotu každého človeka, rozvíjali svoju sociálnu a emočnú inteligenciu. Je viacero možností, ako mladých ľudí formovať, viesť k ľudskosti a chuti meniť veci
k lepšiemu. Osobnosť každého študenta rozvíjame cez Program rozvoja charakteru, ktorý pozostáva z dobročinnosti, tútoringu a komunitej práce v menej rozvinutých miestach Slovenska. V roku 2016 sa udiala jedna z najvýznamnejších zmien na škole. Vykročili sme smerom k premene školy na inkluzívny priestor, v ktorom je rozmanitosť vítaná. Impulzom pre túto zmenu bola prítomnosť Tomáša V. na našom gymnáziu. Tomáš napriek vážnemu ochoreniu veľmi úspešne absolvoval štúdium na BilGyme. V priebehu jeho štúdia sme si uvedomili, akým obohatením je jeho prítomnosť na škole. Realizovali sme konkrétne kroky, aby sa pre štúdium na BilGyme rozhodli ďalší mladí ľudia so znevýhodnením. Vďaka nesmierne štedrej finančnej pomoci DALIS / Mission Life a pána Rudolfa Hrubého sme debarierizovali vstup do školy a vybudovali výťah. Výťah dnes využíva aj naša drahá pani Janka Štubová, pani recepčná na vozíčku. Študenti založili Štipendijný fond BilGymu a rozbehli doučovacie centrum EDUbox v Lozorne, kde osobne doučujú deti a mladých ľudí z menej podnetného prostredia, aby zvýšili ich šance pokračovať v štúdiu na strednej škole. Pár okamihov Vám sprostredkuje toto video. Podobne doučovali Janka Poláka, chlapca s DMO, aby zvýšili jeho šance uspieť na prijímacích pohovoroch. Rozbehli študentskú kaviareň — podnetné prostredie
v upcycle štýle, s rozprávkovo dobrými domácimi koláčmi, zdravými dobrotami a limonádami.
Zisk z kaviarne naši študenti každý mesiac v plnej výške venujú na podporu štipendií. Neuveriteľné úsilie a dobročinnosť im v septembri 2017 umožnili venovať jedno polovičné štúdijné štipendium
vo výške 6 760 €. Podpora DALIS / Mission Life a aktivity študentov inšpirovali k pomoci aj pána Johna Sextona, bývalého prezidenta New York University v Abu Dabi. The Catalyst Foundation, v ktorej pôsobí, poskytla našej škole grant na vzdelávanie pedagógov v oblasti inklúzie, 10 štipendií a podporu štipendistom formou mentoringu. Vo februári 2018 sa k reťazi pomoci pripojila ďalšia darkyňa, ktorá sa rozhodla podporiť štúdium ďalších piatich talentovaných študentov so znevýhodneným, ktorým bude udelené štipendium v školskom roku 2018/2019. Sme vďační,
že náš sen umožniť kvalitné vzdelanie BilGymu 16 talentovaným mladým ľuďom, ktorí nemajú prostriedky na zaplatenie štúdia, sa stane v septembri 2018 realitou. Ak poznáte rodinu s dieťaťom s postihnutím, ktoré uvažuje o štúdiu na strednej škole, budeme Vám nesmierne vďační, ak ich povzbudíte k návšteve našej školy.”

Martina Tvrdoňová

Podnetný rozhovor s Martinou Kánovou, zakladateľkou DALIS / Mission Life, zverejnený na portáli Heyou! si môžete stiahnuť a prečítať tu.

BILGYM je bezpečným priestorom, v ktorom je rozmanitosť vítaná.

www.bilgym.sk
    

Študentská kaviareň v BilGyme

Edukačné centrum EDUboxList od Tomáša, ktorý bol na prijímačkách a od septembra 2019 začne študovať na BILGYM:


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2019-11-07T09:50:23+00:00