Kurzy na získanie zamestnania

DALIS / Mission Life prispel Alexandrovi na kurz ovládania vysokozdvižného vozíka a vodičský kurz, ktoré pre neho boli dôležité k zamestnaniu sa hneď po ukončení štúdia.

Alexander je mladý muž, ktorý vyrastal v detskom domove. V čase našej pomoci sa seriózne pripravoval na úspešné ukončenie štúdia na strednej škole — uvedomujúc si dôležitosť vzdelania pre ďalšie presadenie sa v živote.

Pomocnú ruku sme mu podali v dobrej viere, že Alexander, ktorý je šikovný a cieľavedomý, získa lepšie možnosti finančne sa postarať o seba, aj o svoju vlastnú rodinu.

Držíme mu palce v plnení predsavzatí a snov, osobných aj pracovných.


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-30T14:45:00+00:00