Školné a učebnice

Naše občianske združenie pomohlo s platením školného a s nákupom učebníc pre študentku zo sociálne slabšej rodiny.

S prosbou o pomoc nás oslovila n.o. Člověk v tísni Slovensko, ktorá neľahkú situáciu a túžbu tejto milej slečny po kvalitnom vzdelaní poznala.

Veríme, že naša pomoc bola pre Rút povzbudením do ďalšieho štúdia, aby mohla sama sebe dokázať, že svoj život drží vo vlastných rukách a môže ho vďaka vzdelaniu urobiť lepším.

“Veľmi pekne Vám ďakujem, že ste mi prispievali na školné. Bez Vašej pomoci by som to určite
nedotiahla do štvrtého ročníka. V tomto ročníku sa mi začalo dobre dariť, sú spokojní aj učitelia.
Po škole by som chcela ísť pracovať, budem sa snažiť čo najviac, aby som získala dobré miesto.
Vás si veľmi vážim, pretože ľudia ako ste Vy sa nájdu málokedy. V budúcnosti, ak bude niekto
v takej situácii, ako som ja teraz, veľmi rada pomôžem ako sa bude dať, pretože vzdelanie je
na prvom mieste. Píšem Vám to preto, lebo som dievča z osady, ktoré pre tento svet neznamená
nič, ale budem sa zo všetkých síl snažiť, aby moje deti v budúcnosti nevyrastali tam, kde ja,
ale aby mali zázemie. Cez prázdniny som brigádovala, aby som si ušetrila na stužkovú.
Bolo to dosť náročné, ale podarilo sa mi toľko našetriť, aj keď ešte budem potrebovať nejaké
peniaze, ale verím, že to zvládnem. Ešte raz Vám ďakujem.”

Ďalší list nás nielen veľmi potešil, ale aj uistil, že naša podpora mala naozaj zmysel:

“Som nesmierne rada, že ste mi posledné roky veľmi pomohli so štipendiom. Niekedy som to
chcela vzdať, ale už sa pomaličky blížim ku koncu. Mala som už písomné maturity a dúfam,
že všetko dopadlo čo najlepšie. Veľká vďaka patrí aj Vám, pretože vkladáte nádej do detí,
ktoré sú na dne. Som Vám veľmi vďačná a je Vám vďačná aj celá moja rodina, dobre viete,
že som dievča z osady, ktoré nemá nejaké zázemie, ale dúfam, že mojím deťom bude omnoho
lepšie ako mne. Jedného dňa, keď dokončím školu, by som chcela aj ja nejakému dieťaťu pomôcť
tak, ako ste pomohli Vy mne. Modlíme sa za Vás a dúfam, že jedného dňa Vám to pán Boh všetko
oplatí stonásobne. Som veľmi rada, že som Vás mohla spoznať. Ďakujem za Vašu dôveru a za
Vaše ochotné srdce.”

S pozdravom, Vaša maturantka


ŽIADOSŤ O PODPORU

Potrebujete pomoc a máte záujem spolupodieľať sa na nej?


© 2020 MISSION LIFE

Všetky práva vyhradené.

2018-03-30T14:54:55+00:00